• Triển khai StaffCop trong các mạng công ty lớn

    Đây là một loại cài đặt rất thuận tiện cho các mạng lớn với hàng trăm hoặc hàng nghìn máy tính. Bạn có thể tự động cài đặt các đại lý theo dõi StaffCop trên tất cả các máy tính của công ty hoặc cho một số nhóm người dùng nhất định. Để làm điều đó:

    • Bước 1:  Tải xuống agent.msi từ trang web của chúng tôi
    • Bước 2:  Chạy Active Directory Users and Computers từ Start / Programs / Quản lý đơn
    • Bước 3:  Tạo hoặc chọn nhóm người dùng để cài đặt tác nhân theo dõi StaffCop cho
    • Bước 4:  Đối với Chính sách Nhóm này, hãy thêm cài đặt phần mềm mới – agent.msi. Nó là mục User Configuration \ Software Settings \ Software Installation .

Được chứng nhận bởi