• Thêm StaffCop vào loại trừ bảo vệ điểm cuối Symantec

  • Mở Symantec Endpoint Protection, chọn tab “Thay đổi cài đặt”
  • Nhấn vào Định cấu hình bên cạnh “Ngoại lệ tập trung”

  • Chọn Ngoại lệ do người dùng xác định hoặc Ngoại lệ do quản trị viên xác định (phụ thuộc vào phiên bản cài đặt của phần mềm) trong cửa sổ Ngoại lệ tập trung và nhấn Thêm> Ngoại lệ rủi ro bảo mật> Các rủi ro đã biết

  • Đợi danh sách tải, sau đó tìm và kiểm tra Spyware.StaffCop
  • Đăng nhập khi phát hiện nguy cơ bảo mật »không nên chọn tùy chọn
  • Nhấn “ОК”

Được chứng nhận bởi