• Thêm StaffCop vào ngoại lệ Avira AntiVir

  Chọn tính năng bổ sung / cấu hình trong cửa sổ chính của phần mềm chống vi-rút hoặc chỉ cần bấm phím “F8”

  • Kiểm tra “Chế độ chuyên gia” để bật chế độ này.
  • Tiến hành đến Máy quét -> Quét -> Ngoại lệ
  • Nhấn nút “…”, trỏ đến thư mục StaffCop (C: \ Program Files \ StaffCop) và nhấn “Add >>”.Nhấn nút “…”, trỏ đến tệp tác nhân giám sát (C: \ WINDOWS \ system32 \ csrss_tc.exe) và nhấn “Thêm >>”.

  • Tiến hành bảo vệ -> Quét -> Ngoại lệ.
  • Nhập “csrss_tc.exe” trong cửa sổ và nhấn “Thêm >>”.Nhập “StaffCop.exe” trong cửa sổ và nhấn “Add >>”.
  • Nhấn nút “…”, trỏ đến thư mục StaffCop (C: \ Program Files \ StaffCop) và nhấn “Add >>”.Nhấn nút «…», trỏ tới tệp tác nhân giám sát (C: \ WINDOWS \ system32 \ csrss_tc.exe) và nhấn “Thêm >>”.
  • Áp dụng các thay đổi. (Nhấn nút “Áp dụng”)

Được chứng nhận bởi