• Tạo báo cáo trong StaffCop

  Có hai cách để tạo báo cáo – đầu tiên là bằng cách sử dụng Trình lập lịch biểu, và cách thứ hai là sử dụng Trình hướng dẫn Báo cáo (vui lòng xem bên dưới)

  Nhấp chuột trái vào biểu tượng Trình hướng dẫn báo cáo. Cửa sổ chọn khoảng thời gian sẽ xuất hiện – vui lòng chọn khoảng thời gian bạn cần và nhấn “Tiếp theo”

  Báo cáo Tùy chỉnh cửa sổ cho phép bạn chọn tham số để tạo báo cáo (nghĩa là bạn có thể chọn chỉ bao gồm lượt truy cập trang web hoặc theo dõi email hoặc bất kỳ thông số nào khác trong báo cáo của mình). được sử dụng trong báo cáo). Nếu bạn chọn tùy chọn “Bao gồm biểu đồ 10 hàng đầu” thì biểu đồ bổ sung sẽ được đưa vào báo cáo của bạn, hiển thị 10 giá trị hàng đầu cho mỗi thông số.

  Bạn có thể tùy chỉnh báo cáo nhiều hơn bằng cách chọn “Bật bộ lọc” – điều này sẽ chỉ điền vào báo cáo với dữ liệu liên quan đến từ khóa. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập từ khóa của bạn (1 từ khóa trên mỗi dòng) và nhấp vào “Tiếp theo”. Đây là một cách tuyệt vời để giám sát email hoặc Instant Messengers.

  Sau quá trình tạo báo cáo, bạn sẽ có thể chọn định dạng báo cáo, bao gồm HTML, CSV và hai loại PDF khác nhau.

  Tất cả các báo cáo được lưu trữ trong một thư mục được chỉ định trong cài đặt chương trình: Cài đặt-Tùy chọn-Thư mục-Lưu Báo cáo Đến. Báo cáo HTML sẽ tự động được mở trong Trình duyệt ngay sau khi tạo.

Được chứng nhận bởi