• Cài đặt tường lửa

    Cổng 1091 và giao thức TCP được sử dụng cho luồng dữ liệu giữa mô-đun quản trị và mô-đun tác nhân. Sau đó, nếu các máy tính của mạng cục bộ, sẽ được giám sát, sử dụng tường lửa, thì cần phải mở cổng 1091 cho giao thức TCP.

Được chứng nhận bởi