• Cài đặt tác nhân StaffCop từ xa từ Mô-đun quản trị

  Loại cài đặt này có thể được sử dụng nếu bạn chạy Mô-đun quản trị trên máy chủ của công ty với toàn quyền quản lý các máy tính khác. Có 3 bước để thực hiện loại cài đặt này:

  • Bước 1:  Trong Mô-đun quản trị, chọn Tệp / Thêm máy tính :

  • Bước 2:  Chọn Cài đặt từ xa :

  • Bước 3: Chọn các máy tính bạn muốn theo dõi trong hộp thoại tiếp theo. Tại đây bạn có thể duyệt mạng LAN và chọn máy tính, nhập một dải địa chỉ IP hoặc dán danh sách tên máy chủ:

  Xử lý sự cố

  • Không thể cài đặt tác nhânLý do có thể xảy ra nhất là bạn không có quyền truy cập quản trị vào các máy tính từ xa. Xem Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố.
  • Cấu hình tường lửaStaffCop cần cổng TCP 1091 để trao đổi thông tin giữa các tác nhân phentermine và Mô-đun quản trị. Do đó, cổng TCP 1091 sẽ được mở trong tường lửa công ty của bạn.

Được chứng nhận bởi