• Cài đặt tác nhân StaffCop theo cách thủ công

  Loại cài đặt này được sử dụng khi bạn không có quyền truy cập đầy đủ vào máy tính từ xa. Có 3 bước đơn giản để thêm một máy tính như vậy vào danh sách máy tính được giám sát:

  • Bước 1:  Tải xuống agent.msi từ trang web của chúng tôi
  • Bước 2:  Chạy agent.msi và làm theo hướng dẫn. Nó sẽ sao chép tất cả các tập tin cần thiết vào các thư mục bí mật và bắt đầu thu thập dữ liệu ngay lập tức.
  • Bước 3:  Thêm máy tính này vào danh sách các máy tính được giám sát. Để làm điều đó, hãy mở Mô-đun quản trị, chọn Tệp / Thêm máy tính , sau đó chọn tùy chọn Thêm máy tính … và cuối cùng nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy tính mới này.
  -> ->
  Chọn “File / Add Computer” Chọn “Thêm máy tính …” Nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy tính mới

  Xử lý sự cố

  • Mô-đun quản trị không kết nối với máy tính từ xa:Vui lòng mở cổng TCP 1091 trên cả hai máy tính. Cổng này được sử dụng để gửi dữ liệu từ máy tính được giám sát đến Mô-đun quản trị.
  • Không thể cài đặt tác nhânMột số phần mềm chống vi-rút có thể tự động xóa các tác nhân của StaffCop. Điều này có thể được sửa nếu bạn tạo một quy tắc để bỏ qua tác nhân StaffCop. Tìm hiểu cách thực hiện nó cho Symantec / Norton Antivirus .

Được chứng nhận bởi