• Cài đặt phần mềm StaffCop

  StaffCop bao gồm ba phần:

  • Mô-đun quản trị – thường được cài đặt trên máy tính sẽ được sử dụng để giám sát các hoạt động trên mạng cục bộ cũng như các máy tính người dùng cuối.
  • Mô-đun người dùng – được cài đặt trên các máy tính người dùng cuối sẽ được giám sát. Nó có thể được cấu hình để chạy ở chế độ tiêu chuẩn hoặc ẩn.
  • Mô-đun báo cáo – tạo tất cả các báo cáo thống kê trong một khoảng thời gian cụ thể, nơi bạn có thể thấy thời gian dành cho các ứng dụng, trang web, trò chuyện và lịch sử email khác nhau, sự kiện hệ thống, v.v.

  Mô-đun người dùng có thể được bảo vệ bằng mật khẩu ngay sau quá trình thiết lập. Điều này chỉ cấp quyền truy cập dữ liệu báo cáo cho quản trị viên được ủy quyền.

  Chú ý! Vui lòng gỡ cài đặt tất cả các phiên bản trước của phần mềm StaffCop từ tất cả các máy tính người dùng trước khi cài đặt phiên bản mới.

  Cài đặt mô-đun quản trị

  Mô-đun quản trị được cài đặt bằng cách làm theo 3 bước sau:

  • Tải tập tin
  • Chạy tệp cài đặt và làm theo hướng dẫn
  • Khởi động chương trình từ Start / Programs / StaffCop đơn

  Nếu bạn không bỏ chọn tùy chọn “Cài đặt mô-đun người dùng trên PC này” (được chọn mặc định) khi cài đặt phần mềm StaffCop Standard, sau khi mô-đun quá trình cài đặt được gọi là “127.0.0.1” sẽ xuất hiện trong danh sách – đây là của bạn PC.

  Cài đặt mô-đun người dùng

  Cài đặt từ mô-đun Quản trị:

  • Chọn mục menu File / Add computer …
  • Chọn các máy tính trên mạng LAN mà bạn muốn theo dõi
  • Chọn các máy tính trên mạng LAN mà bạn muốn theo dõi

  Thông tin thêm với ảnh chụp màn hình …

  Hướng dẫn cài đặt:

  • Tải xuống tệp
  • Chạy tệp và làm theo hướng dẫn.

  Thông tin thêm với ảnh chụp màn hình …

  Triển khai các mô-đun với dịch vụ Active Directory:

  • Tải tập tin
  • Chạy Active Directory Users and Computers từ Start / Programs / Quản lý đơn
  • Tạo hoặc chọn một nhóm người dùng để cài đặt mô-đun người dùng StaffCop
  • Nếu bạn đang thực hiện cài đặt bằng Group Policy, hãy cài đặt phần mềm mới – agent.msi. Nó có thể được tìm thấy trong menu User Configuration \ Software Settings \ Software Installation .

  Thông tin thêm với ảnh chụp màn hình …

Được chứng nhận bởi