• Các định dạng báo cáo tốt nhất là gì?

  Bước cuối cùng của Trình hướng dẫn báo cáo cho phép bạn chọn định dạng báo cáo của mình.

  Có 4 định dạng báo cáo:

  • Định dạng HTML . Bạn có thể xem báo cáo bằng trình duyệt của mình – định dạng báo cáo này dễ định hướng và dễ theo dõi.
  • CSV. Xem trong MS Excel. Chỉ thông tin văn bản (xem ảnh chụp màn hình). Loại định dạng báo cáo này là tốt nhất để phân tích sâu hơn.
  • Tóm tắt PDF mà không cần điều hướng và mục lục. Tốt nhất để in ra.
  • PDF chi tiết có chứa dữ liệu giống như tệp PDF tóm tắt, nhưng cũng cung cấp cho bạn các điều hướng và bảng tính năng nội dung. Tốt cho in ra.

  Chúng tôi khuyên bạn nên thử tất cả các định dạng báo cáo và chọn định dạng thông tin và dễ điều hướng nhất.

Được chứng nhận bởi