Staffcop Enterprise

Tất cả những gì bạn cần đều gói gọn trong một gói sản phẩm
– với khả năng bảo vệ lớn.

♦ Gói sản phẩm All-in-one bảo vệ toàn diện các máy tính, máy chủ, & thư điện tử.

♦ Bảo vệ các thiết bị, kết nối mạng của bạn chống lại phần mềm gián điệp mà tấn công qua trang web.

♦ Hỗ trợ giao diện quản lý trực tuyến trên nền web.

cropped-logo-avira.png

AVIRA AntiVirus

Hệ thống chống Vi-rút & Bảo mật quyền riêng tư chuyên nghiệp